Obozy dla dzieci
Obozy dla dzieci - adres elektroniczny.

ZAPISY

 • Na adres e-mail: należy przesłać zgłoszenie o treści:
  • imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, adres zamieszkania, tel. kontaktowy, e-mail. Termin i miejsce wybranego obozu.
 • Po otrzymaniu od nas odpowiedzi o zakwalifikowaniu dziecka na obóz należy wysłać zaliczkę w wysokości 500 zł. na konto:
  • ING BANK ŚLĄSKI
   Nr rachunku: 60 1050 1764 1000 0023 2909 5851
   Klub Sportowo Rekreacyjny "TopActive"
   ul. Robotnicza 13
   81 - 180 Gdynia
   z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka, termin i miejsce obozu.
 • Po wpłynięciu zaliczki na nasze konto otrzymują Państwo Kartę Uczestnika Obozu, którą po wypełnieniu należy oddać trenerowi lub przesłać na adres:
  • Klub Sportowo Rekreacyjny "TopActive"
   ul. Robotnicza 13
   81 - 180 Gdynia
 • Na 21 dni przed rozpoczęciem obozu, koloni czy zimowiska dokonują Państwo wpłaty pozostałej kwoty na podane wyżej konto.
  • Pamiętaj o poprawnie wpisanej cenie, gdyż oferowane przez nas obozy różnią się kwotą.
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej informujemy o wszystkich szczegółach dotyczących obozu np.
  • Co zabieramy na obóz, kolonie czy zimowisko. Informujemy o dokładnej godzinie zbiórki przed wyjazdem.
 • Przypominamy o rezerwacji:
  • Rezerwacja następuje po zakwalifikowaniu przez nas dziecka na obóz i wpłacie zaliczki w wysokości 500 zł. Na każdym obozie jest ograniczona liczba miejsc - tylko 25 (liczy się kolejność zgłoszeń).