Obozy i kolonie dla dzieci

Obozy, kolonie, zimowiska dla dzieci - zapisy

Na adres e-mail: , należy przesłać zgłoszenie o treści:

Imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia, adres zamieszkania, tel. kontaktowy, e-mail.

Termin i miejsce wybranego obozu, koloni lub zimowiska.

Po otrzymaniu od nas odpowiedzi o zakwalifikowaniu dziecka na obóz należy wysłać zaliczkę w wysokości 500 zł. na konto:

ING BANK ŚLĄSKI
Nr rachunku: 60 1050 1764 1000 0023 2909 5851
Klub Sportowo Rekreacyjny "TopActive"
ul. Robotnicza 13
81 - 180 Gdynia
z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka, termin i miejsce obozu.

Po wpłynięciu zaliczki na nasze konto otrzymują Państwo Kartę Uczestnika Obozu, którą po wypełnieniu należy oddać trenerowi lub przesłać na adres:

Klub Sportowo Rekreacyjny "TopActive"
ul. Robotnicza 13
81 - 180 Gdynia

Na 21 dni przed rozpoczęciem obozu, koloni czy zimowiska dokonują Państwo wpłaty pozostałej kwoty na podane wyżej konto.

Pamiętaj o poprawnie wpisanej cenie, gdyż oferowane przez nas obozy różnią się kwotą.

Za pośrednictwem poczty elektronicznej informujemy o wszystkich szczegółach dotyczących obozu, koloni czy zimowiska np.

Co zabieramy na obóz, kolonie czy zimowisko. Informujemy o dokładnej godzinie zbiórki przed wyjazdem.

Przypominamy o rezerwacji:

Rezerwacja następuje po zakwalifikowaniu przez nas dziecka na obóz i wpłacie zaliczki w wysokości 500 zł. Na każdym obozie, koloni czy zimowisku jest ograniczona liczba miejsc - tylko 25 (liczy się kolejność zgłoszeń)

OBOZY, KOLONIE, ZIMOWISKA DLA DZIECI

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!Do kogo skierowane są nasze obozy ?

Obozy dla dzieciObozy sportowe, obozy rekreacyjne, obozy pływackie, obozy rowerowe przeznaczone są dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Piotr Rybiński © Wszystkie prawa zastrzeżone