Obozy i kolonie dla dzieci

Obozy, kolonie, zimowiska dla dzieci - porady

1. ZAPYTAJ: Czy obóz zgłoszony jest do właściwego Kuratorium Oświaty ?

Każda kolonia lub obóz musi być zgłoszony do Kuratorium Oświaty właściwego dla danego terenu, na którym zorganizowany jest obóz lub kolonia.

2. ZAPYTAJ: Kto opiekuje się dziećmi na obozie ?

Organizator obowiązany jest zatrudnić odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną. Muszą to być osoby posiadające zaświadczenie o ukończeniu kursu dla wychowawców. Przy zajęciach specjalistycznych (nauka pływania) - trenerzy i instruktorzy pływania, (nauka narciarstwa) - instruktorzy narciarstwa.

OBOZY, KOLONIE, ZIMOWISKA DLA DZIECI

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!Piotr Rybiński © Wszystkie prawa zastrzeżone