Obozy dla dzieci, sportowe, rekreacyjne, pływackie, rowerowe

Obozy, kolonie, zimowiska dla dzieci - porady

1. ZAPYTAJ: Kto jest organizatorem obozu ?

Wiele osób organizujących wypoczynek dla dzieci myśli, że są organizatorami ponieważ organizują tę imprezę. Niestety są w błędzie i robią to nielegalnie. Zgodnie z ustawą o turystyce organizator wypoczynku dla dzieci musi posiadać koncesję (zezwolenie) wydaną przez Wojewodę oraz wpis do Centralnego Rejestru Zezwoleń. Kluby sportowe mogą organizować obozy i kolonie, pod warunkiem, że w Satucie mają odpowiedni wpis. Ponadto obóz musi być zgłoszony do Kuratorium Oświaty właściwego dla danego terenu, na którym zorganizowany jest obóz.

2. ZAPYTAJ: Kto opiekuje się dziećmi na obozie ?

Organizator obowiązany jest zatrudnić odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną. Muszą to być osoby posiadające zaświadczenie o ukończeniu kursu dla wychowawców. Przy zajęciach specjalistycznych (nauka pływania) - trenerzy i instruktorzy pływania, (nauka narciarstwa) - instruktorzy narciarstwa.

OBOZY, KOLONIE, ZIMOWISKA DLA DZIECI

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!Sprawdź szkolenia na stopnie:

kurs ratownika WOPR

kurs płetwonurka

Piotr Rybiński © Wszystkie prawa zastrzeżone